Żyjemy w świecie, w którym tylko poszerzanie wiedzy i nieustanne zdobywanie nowych umiejętności jest gwarantem istnienia na rynku, a przede wszystkim samorealizacji. Dziś, gdy kwalifikacje i wiedza decydują o sukcesie człowieka, a co za tym idzie całej firmy, organizacji i zespołu, z którym się pracuje wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom i w swojej ofercie proponujemy szereg szkoleń ułatwiających realizację obranych celów. W ramach naszych działań realizujemy szkolenia indywidualne jak i grupowe, otwarte i zamknięte.

Ile już ich zaliczyłeś i ile z nich zostało ci w pamięci?

Szkolenia – bo o nich mowa, w wielu przypadkach wyglądają tak samo: są monologiem wykładowcy oderwanym od rzeczywistych problemów w Twojej branży. 

Ale może być inaczej: wyobraź sobie pełnych pasji prowadzących, którzy mówią tak ciekawie i z zaangażowaniem, że chcesz włączyć się do dyskusji, podzielić doświadczeniem i posłuchać jak robią to inni.

Pomysły na działania same przychodzą Ci do głowy i z trudem nadążasz z ich notowaniem, słowem – czujesz jak rozsadza Cię pozytywna energia? Nasze szkolenia to praca rozwojowa z wykorzystaniem najnowszych technik i narzędzi managerskich. Rozwijamy managerów, pracujemy nad ich postawami grupowo i indywidualnie. Tworzymy nową jakość pracy.

W formule szkoleń otwartych i zamkniętych proponujemy następujące szkolenia:

1. Negocjacje biznesowe.

Negocjujesz przez całe życie i w każdej jego minucie, zatem naucz się robić to właściwie i skutecznie, by otrzymywać dokładnie to, czego pragniesz. Poznaj narzędzia i metody negocjacyjne, które śmiało zastosujesz w każdej sytuacji, by zrealizować swoje cele. Poznaj nowatorski sposób myślenia i działania, by osiągać w życiu więcej. Dowiedz się na czym polega skuteczna perswazja, by mieć przewagę w negocjacjach i zdobywać biznesowe Himalaje. Zdobądź wiedzę na temat dynamiki procesu negocjacyjnego opartej na percepcji i właściwej komunikacji, by wygrywać. Naucz się tego, czego nie wiedzą inni i wzmocnij swoją biznesową pozycję. Naucz się, jak przekraczać bariery i zdobywać to, na czym Ci zależy. Podczas szkolenia będziesz miał okazję poznać najważniejsze zasady handlowe, jak i techniki komunikowania się w rozmowie z partnerem negocjacyjnym. Otrzymasz zestaw narzędzi i metod negocjacyjnych, które można zastosować w każdej sytuacji. Szkolenie ma charakter warsztatowy, jako najskuteczniejsza forma przekazywania i przyjmowania wiedzy. Uczestnik w sposób aktywny kształtuje swoje umiejętności.

Liczne badania wskazują na to, że im ambitniejsze cele sobie stawiasz, tym lepsze rezultaty uzyskujesz w negocjacjach. Jeśli nie będziesz najtwardszym z negocjatorów, nie osiągniesz żadnych ambitnych celów. 

Celem projektu szkoleniowego jest:

 • poznanie technik komunikowania się istotnych w procesie negocjacji  („przez telefon też widać”),
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb klientów,
 • określanie typologii klientów,
 • wskazanie skutecznej argumentacji – język korzyści (zalety i korzyści ze współpracy z Firmą ”X”),
 • poznanie wiedzy na temat technik negocjacyjnych,
 • przećwiczenie najważniejszych technik - taktyki kupującego, techniki presji w rozmowach handlowych,
 • dokonanie refleksji nad własnym stylem negocjacyjnym - styl interpersonalny handlowca,
 • wzrost efektywności w procesie negocjacji,
 • nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia procesu negocjacji z wykorzystaniem różnych technik perswazyjnych,
 • zdobycie umiejętności postępowania w trudnych sytuacjach z Klientem.

Korzyści dla Uczestnika:

 • uczestnicy będą mieli okazje poznać najważniejsze zasady handlowe jak i techniki komunikowania się w rozmowie z Klientem, a co za tym idzie, jak sprawić aby Klient nas słuchał i opowiedział nam o swoich potrzebach. Budowanie oferty i rozmawianie językiem korzyści powoduje naturalne zainteresowanie Klienta i chęć poznania szczegółów,
 • jednym z najważniejszych elementów rozmowy handlowej zanim przejdziemy do negocjacji jest umiejętność rozpoznania potrzeb Klienta abyśmy wiedzieli na czym mu zależy i co chcemy negocjować. Jest to konieczne też do ustalenia „BATNY” w negocjacjach. Źle rozpoznane potrzeby powodują negocjowanie przez Klienta obszarów, na których mu nie zależy a to powoduje jego frywolność,
 • w negocjacjach i niezrozumienie handlowca,
 • negocjacje: rodzaje negocjacji, przećwiczenie ich podczas scenek jak i poznanie podstawowych taktyk stosowanych przez Klientów oraz technik presji kupującego,
 • typ Klienta: umiejętność rozpoznania typu Klienta i elastyczność handlowca w dopasowaniu się do jego stylu obsługi skraca czas i podnosi efektywność pracy handlowca,
 • podczas seminarium poruszony będzie też problem trudnych rozmów handlowych i odpierania zastrzeżeń Klienta odnoszących się do rożnych obszarów pracy Firmy.

Po szkoleniu uczestnicy będą również wiedzieć jak:

 • wykorzystać zasady i prawa kierujące procesem negocjacji,
 • rozpoznawać rzeczywiste potrzeby Klienta i umiejętnie je uświadamiać,
 • prowadzić rozmowę negocjacyjną,
 • używać języka korzyści,
 • efektywnie słuchać Klienta,
 • rozpoznawać i interpretować sygnały niewerbalne Klienta,
 • unikać najczęstszych błędów pojawiających się podczas kontaktów interpersonalnych,
 • korzystać z reguł psychologicznych w procesie negocjacji,
 • rozwiązywać trudne sytuacje pojawiające się w procesie negocjacji,
 • budować pozytywny własny wizerunek.

 

2. Budowanie zespołu oraz skuteczna komunikacja.

​Odpowiedzialne budowanie zespołu wymaga zrozumienia indywidualnych różnic w stylu pracy poszczególnych członków zespołu oraz dokładnego poznania możliwości ich efektywnego współistnienia. Wrażliwość i otwartość na innych, umiejętność tworzenia relacji opartych na zaufaniu, koncentrowanie pracowników wokół wspólnych celów to tylko niektóre zagadnienia, którymi zajmujemy się na szkoleniach z budowania zespołu- team buildingowych.

Udział w takim szkoleniu z budowania zespołu zobowiązuje nie tylko do zespołowej pracy, ale również do indywidualnego zaangażowania – zgodnie z zasadą, że „zmiany należy zacząć od siebie”. Zadania wchodzące w program szkolenia angażują uczestników nie tylko poznawczo, ale również emocjonalnie i fizycznie, służąc pogłębieniu współpracy. Taką rolę pełnią na przykład gry terenowe, gdzie każdy z uczestników może wspomóc zespół, wykorzystując swoje zasoby intelektualne i fizyczne.

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji w zespole oraz budowy efektywnego zespołu.

Uczestnicy podczas szkolenia z budowania zespołu :

 • zapoznają się z etapami funkcjonowania zespołu
 • poznają jak zbudować efektywny zespół
 • poznają dynamikę grupową i elementy procesu grupowego
 • przećwiczą zachowania w zespole
 • zapoznają się ze znaczeniem komunikacji jednostronnej i dwustronnej
 • przećwiczą udzielanie informacji zwrotnej
 • zdiagnozują swój styl komunikowania się na podstawie teorii C. G. Junga
 • określą własne czynniki motywujące i demotywujące
 • poznają aspekty monitorowania zadań w zespole i przekazywania informacji
 • wybrane osoby poprowadzą elementy prowadzenia dyskusji

Korzyści dla Uczestnika:

 • zdobycie umiejętności budowania atmosfery wsparcia i wzajemnego zaufania w zespole,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych i przekazywania informacji w grupie,
 • wzrost indywidualnego zaangażowania w pracę zespołu – uświadomienie roli indywidualnego wkładu w budowanie i działanie zespołu,
 • zrozumienie wagi pracy zespołowej – wzrost poczucia dążenia do wspólnego celu,
 • nauka sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • integracja grupy.

 

3. Coachingowy styl zarządzania.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania swoim zespołem wspierający jednocześnie ich efektywność jak i motywację do pracy. Menedżerowie wchodzący w rolę coachów wobec swoich pracowników nastawieni są na stały rozwój ich kompetencji, samodzielności oraz odpowiedzialności w działaniu. Dążą do tego, by bieżąca i konstruktywnie udzielana informacja zwrotna była głównym sposobem budowania relacji na linii menedżer – podwładny.
Stosowanie coachingowego stylu zarządzania wymaga od menedżerów specyficznych umiejętności, wiedzy, postaw, często różnych od tych, które wykorzystywali do tej pory.

Proponowane szkolenie w praktyczny sposób:

 • porządkuje już posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestników związane z kierowaniem ludźmi,
 • pomaga wypracować własny styl działań coachingowych dostosowany do sytuacji zawodowych, a także stworzyć metody pracy, adekwatne do rozwijanych kompetencji,
 • pozwala Uczestnikom określić dalsze kierunki własnego doskonalenia się w roli coacha. Szkolenie jest miejscem do autodiagnozy w tym obszarze. 

Niniejsze szkolenie dedykowane jest menedżerom:

 • którzy chcą budować motywację swoich podwładnych,
 • którym zależy na doskonaleniu kompetencji ich pracownikom,
 • zamierzają zwiększać samodzielność i odpowiedzialność swoich podwładnych i traktować ich jako partnerów w relacji,
 • którym zależy na utrzymaniu w zespole kluczowych pracowników.

Ponadto w zajęciach mogą uczestniczyć specjaliści pełniący projektowo rolę koordynatorów oraz inne osoby, dla których coachingowy styl pracy może okazać się efektywny (Np. Trenerzy wewnętrzni, przedstawiciel Działu HR).

Korzyści dla uczestników 

Szkolenie:

 • pozwala wypracować wspólną wizję coachingu w organizacji,
 • stwarza podstawy do pracy coachingowej, bądź też mentorskiej,
 • uczy metod oceny kompetencji pracowników,
 • rozwija umiejętności rozmowy z pracownikami oraz udzielania informacji zwrotnych,
 • podnosi efektywność wdrażanych w organizacji działań rozwojowych,
 • dostarcza ujednolicone, dostosowane do potrzeb organizacji narzędzia wykorzystywane w różnych działaniach rozwojowych (np. scenariusze sesji coachingowych),
 • pokazuje jak podnosić motywację do rozwoju oraz pracy wśród pracowników,
 • pokazuje jak urealniać plany rozwojowe,
 • może być okazją do wypracowywania metod wsparcia dla działań coachingowych ze strony działu personalnego.

 

4. Zarządzanie czasem i organizacja pracy.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym. 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie:

 • nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
 • kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy,
 • skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem,
 • pracy pod presją czasu,
 • identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę. 

Korzyści dla Uczestnika:

 • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie,
 • wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i zarządzania czasem,
 • zwiększenie efektywności zarządzania sobą,
 • osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania,

Dla kogo szkolenie:

Menedżerowie, specjaliści i każdy, którego umiejętność planowania i zarządzania własnym czasem pracy ma znaczący wpływ na jego skuteczność. Czas „nie jest z gumy", a sposób, w jaki z nim pracujemy, odzwierciedla się w naszym samopoczuciu, satysfakcji z pracy i efektywności. Szkolenie skierowane jest do osób które w dużym stopniu samodzielnie organizują własną pracę, odczuwając silną potrzebę zmian w związku z negatywnymi konsekwencjami życia w „niedoczasie".

 

 

© 2017 Investment & Intermediation. All Rights Reserved. Designed By Przemysław Hrynkiewicz