Ubezpieczenie OC

Pamiętaj, że warto dobrze się ubezpieczyć! Żeby znaleźć najkorzystniejszą ofertę polisy komunikacyjnej przyjdź do nas a pomożemy Ci ją znaleźć i dopasować ubezpieczenie oc do Twoich potrzeb.

Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą ze względu na zakres warunków ubezpieczenia oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które je oferuje.

W naszej ofercie mamy ponad 30 Towarzystw Ubezpieczeniowych,  m.in.: PZU, Warta, Link 4, MTU, HESTIA, Generali, Gothaer czy Proama. Ceny oferowanych przez nas polis potrafią być niższe niż te oferowane przez porównywarki internetowe lub w Towarzystwie.

Ubezpieczenie OC zadziała, gdy:

 • Zostaną wyrządzone szkody osobom trzecim podczas kolizji, podczas wysiadania i wsiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku czy zatrzymania, postoju, garażowania.

Kiedy ubezpieczenie OC nie zadziała?

 • Gdy szkodę wyrządzimy sami sobie,
 • Uszkodzimy ładunki przewożone za opłatą,
 • Gdy szkody polegają na utracie gotówki, biżuterii lub papierów wartościowych,
 • Zniszczymy lub skazimy środowisko.

Na jaki okres zawarta jest  umowa ubezpieczenia OC?

 • Na 12 miesięcy
 • Odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy- również gdy na polisie jest późniejszy termin zapłaty a składka nie została jeszcze opłacona

Możesz zawrzeć umowę na okres 1 miesiąca-ubezpieczenie krótkoterminowe w przypadku gdy :

 • masz tylko przejściową rejestrację, zanim Urząd wyda Ci stały dowód
 • właściciel auta chce wywieźć auto za granicę, potrzebuje dokumentów na przejazd tylko do miejsca naprawy samochodu lub wykonania przeglądu rejestracyjnego.
 • sprowadziłeś auto z zagranicy i auto jest na zagranicznych tablicach rejestracyjnych

Kiedy mamy obowiązek zawarcia umowy OC?

 • Od dnia, gdy stajemy się posiadaczami pojazdu mechanicznego, jeżeli kupiliśmy pojazd z opłaconą polisą, możemy z niej korzystać do końca okresu jej trwania.
 • Jeżeli kupiliśmy pojazd używany i poprzedni właściciel nie posiadał ważnej umowy ubezpieczenia OC. Jeżeli nabywamy auto, które nie posiada ważnej polisy OC, musimy ją wykupić w dniu zakupu samochodu.
 • Jeżeli nowy samochód został kupiony od dealera lub sprowadzone z zagranicy auto nie posiada OC, polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji.

Jak zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe?

 • musimy dotychczasową umowę wypowiedzieć na co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony.
 • brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne jej przedłużenie w tym samym Towarzystwie na kolejny rok.
 • Istnieje też możliwość wypowiedzenia umowy w nowym roku polisowym, gdy chcemy zmienić Towarzystwo, a polisa z poprzedniego TU się wznowiła. Wypowiadamy wtedy zawsze polisę prolongacyjną, nigdy nową.

Kary za brak Ubezpieczenia OC

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi mieć wykupioną polisę OC, a jeśli nie spełni tego obowiązku grozi mu kara finansowa. Wysokość grzywny jest uzależniona od płacy minimalnej brutto ustalonej przez rząd na dany rok kalendarzowy. Według UFG, która zgodnie z ustawą wyznacza i nakłada karny – liczba pojazdów bez OC przekracza w Polsce 100000. Ich właściciele często nie zdają sobie sprawy z braku ochrony, co wynika z nieznajomości zasad zawierania i kontynuowania umowy ubezpieczenia. Jednak wielu kierowców w pełni świadomie rezygnuje z zakupu polisy OC, uważając to za dobry sposób na oszczędność. Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna wzrosła do 2 100 zł, oznacza to automatyczne podwyżki kar za brak OC. W przypadku posiadaczy samochodów osobowych jest to maksymalnie 2-krotność „minimalnej krajowej”, pojazdów ciężarowych do 3-krotności jej wartości, natomiast kierowcy motocykli i skuterów będą musieli zapłacić nie więcej niż jedną trzecią od całej kwoty.

Wysokość kary zależy również od czasu, jaki długo zarejestrowany w Polsce pojazd pozostaje bez ważnego ubezpieczenia. Maksymalna kara w przypadku aut osobowych to od stycznia 2018 r. wynosi 4200 zł, czyli o 200 zł więcej niż rok wcześniej. Właściciele ciężarówek, ciągników samochodowych i autobusów zapłacą o 300 zł więcej, czyli nawet 6 300 zł kary. Z kolei jeżdżący bez OC właściciele pozostałych pojazdów (motocykli i skuterów) powinni być przygotowani na maksymalnie 700 zł kary (30zł więcej).

 

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Pojazdy pozostałe

Okres bez OC

2017

2018

2017

2018

2017

2018

powyżej 14 dni

4 000 zł

4 200 zł

6 000 zł

6 300 zł

670 zł

700 zł

od 3 do 14 dni

2 000 zł

2 100 zł

3 000 zł

3 150 zł

330 zł

350 zł

poniżej 3 dni

800 zł

840 zł

1 200 zł

1 260 zł

130 zł

140 zł 


Sumy gwarancyjne

Polisa wykupiona w danym Towarzystwie pokrywa wszelkie koszty związane ze szkodami spowodowanymi przez nasz pojazd oraz gwarantuje poszkodowanemu wypłatę odszkodowania w zakresie sum gwarancyjnych.

Sumy gwarancyjne to granice wysokości finansowej odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem. W ubezpieczeniu OC komunikacyjnym sumy określane są raz na 5 lat przez Komisję Europejską. W sumie za szkody spowodowane na terytorium jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Towarzystwa Ubezpieczeniowe odpowiadają do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona przez Komisję Europejską.

 

      2016

   2017

Szkody osobowe na 1 osobie

      Maksymalnie 1 mln euro

  Maksymalnie 1,22 mln euro

Szkody osobowe na 1 zdarzenie drogowe niezależnie od liczby poszkodowanych

      Maksymalnie 5 mln euro

  Maksymalnie 6 mln euro

Szkody materialne na 1 zdarzenie- niezależnie od liczby poszkodowanych

      Maksymalnie 1 mln Euro

  Maksymalnie 1,22 mln euro

 

Celem ustalonych wysokości sum gwarancyjnych

jest zapewnienie sprawcy zdarzenia drogowego, że zakład ubezpieczeń uwolni go od wypłaty świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej  określonej w umowie ubezpieczenia, poszkodowanemu- uzyskania odszkodowania lub świadczenia ubezpieczonego do kwoty określonej w umowie. W związku z tym, za szkody spowodowane na terytoriach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego zakłady ubezpieczeń odpowiadają do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego Państwa, nie niższe jednak niż suma  określana przez Komisję Europejską.

 

Ubezpieczenie AC

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych takich jak np.: samochód, motocykl) od zdarzeń losowych.

 • zawierane max. na okres 12 miesięcy.
 • po 12 miesiącach umowa wygasa automatycznie
 • chroni pojazd razem z wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Aby Twoje Autocasco było skuteczne koniecznie sprawdź zakres otrzymanej ochrony, wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz Twoje obowiązki jakich musisz dopełnić.

Kupując polisę Autocasco musisz sprawdzić:

 • Sumę ubezpieczenia,
 • Zakres ochrony ubezpieczenia,
 • Udział własny,
 • Czy autocasco zawiera w cenie usługę assistance, auto zastępcze,
 • Zakres terytorialny.

AUTOCASCO nie zadziała, gdy spowodujesz kolizję lub wypadek pojazdem:

 • bez ważnego przeglądu rejestracyjnego, prawa jazdy, bez ważnego dowodu rejestracyjnego,
 • bez uzasadnionej przyczyny oddalisz się z miejsca,
 • pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
 • użyłeś go jako narzędzie przestępstwa,
 • gdy zostawisz dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który zostanie Ci skradziony.

Autocasco przyda się:

 • w wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami czy zwierzętami i jesteś sprawcą,
 • gdy ktoś spowoduje szkodę na Twoim pojeździe, a ustalenie sprawcy nie będzie możliwe,
 • gdy Twój pojazd zostanie skradziony, jego części lub wyposażenie dodatkowe,
 • w przypadku pożaru lub wybuchu,
 • w przypadku działania zjawisk atmosferycznych np.: powodzi, gradu, uderzenia pioruna itp.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczenia AC przez zakup dodatkowego pakietu ubezpieczenia ASSISTANCE, które zapewni Ci kompleksową pomoc np.: w wyniku awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu.

ASSISTANCE powinno zawierać:

 • holowanie na terenie całego kraju, limity holowania są różne w zależności od Towarzystwa,
 • organizację i pokrycie kosztów wynajęcia hotelu na czas naprawy pojazdu,
 • organizację i pokrycie kosztów transportu pojazdu, który uległ wypadkowi lub awarii z miejsca zdarzenia do wskazanego zakładu naprawczego,
 • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • naprawę auta na miejscu- bez holowania,
 • transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania,
 • pomoc prawną na infolinii,
 • organizację zakwaterowania w hotelu,
 • podstawienie pojazdu zastępczego w razie kolizji spowodowanej śliską nawierzchnią,
 • pomoc z rozładowanym akumulatorem

ASSISTANCE nie obejmuje:

 • kradzieży pojazdu, spowodowanej, np. przez zostawienie kluczyków w stacyjce,
 • szkód, spowodowanych umyślnie lub wynikających z rażącego niedbalstwa,
 • szkód, powstałych w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • szkód, powstałych w związku z ruchem pojazdu, który nie ma ważnej rejestracji i badania technicznego,
 • uszkodzeń, które są wynikiem eksploatacji pojazdu lub wad fabrycznych.

Pamiętaj, że zakres, który wybierzesz w ramach AC lub ubezpieczenia Assistance wpłynie na wysokość Twojej składki. Jednak komfort i gwarancja pomocy w razie wypadku, awarii lub kradzieży samochodu jest znacznie cenniejsza, dlatego też zapraszamy do nas. Pomożemy Ci dobrać polisę pod Twoje indywidualne potrzeby.

 

© 2017 Investment & Intermediation. All Rights Reserved. Designed By Przemysław Hrynkiewicz